آموزش

 شرکت پیمان تجهیز رایان  با توجه به تجربه و پیشینه انجام پروژه های تخصصی در زمینه تصفیه آب و ساخت دستگاه های صنعتی اسمز معکوس ، آماده برگزاری دوره های مرتبط برای ارگان ها ، شرکت های خصوصی و مراکز دانشگاهی میباشد .

این دوره ها با حضور اساتید مسلط و با تجربه و اعضای هیات علمی در عناوین و طول جلسات متنوع برگزار میشود و گواهی نامه معتبر نیز اعطا میگردد .

ردیف کد دوره عنوان مدت زمان پیش نیاز
1 WT.01 اصول شیمی آب یک روز، ۸ ساعت
2 WT.02 تصفیه آب های صنعتی دو روز ، 16 ساعت WT.01
3 WT.03 آشنایی با فرآیندهای تصفیه آب برای بویلرها یک روز، ۸ ساعت WT.01
4 WT.04 آشنایی با فرآیندهای تصفیه آب برای سیستم های خنک کننده یک روز، ۸ ساعت WT.01
5 WT.05 کلرزنی و سایر روش های ضدعفونی آب یک روز، ۸ ساعت
6 WT.06 فیلترهای شنی برای تصفیه آب یک روز، ۸ ساعت
7 WT.07 فیلترهای کربنی برای تصفیه آب و پساب یک روز، ۸ ساعت
8 WT.08 حذف آلاینده ها از آب توسط فرآیند جذب سطحی یک روز، ۸ ساعت
9 WT.09 تصفیه آب توسط فرایند آهک زنی ، اصول و طراحی دو روز ، 16 ساعت
10 WT.10 مواد شیمیایی مصرفی در صنعت تصفیه آب یک روز، ۸ ساعت
11 WT.11 فناوری های نمک زدایی یک روز، ۸ ساعت
12 WT.RO.01 آب شیرین کن های اسمزمعکوس دو روز ، 16 ساعت
13 WT.RO.02 راهبردی و نگهداری آب شیرین کن های اسمز معکوس دو روز ، 16 ساعت WT.RO.01
14 WT.RO.03 طراحی آب شیرین کن های اسمزمعکوس دو روز ، 16 ساعت WT.RO.01
15 WT.RO.04 انواع المنت های غشایی (ممبران ها ) و روش انتخاب آنها برای آب شیرین کن اسمز معکوس یک روز، ۸ ساعت
16 WT.RO.05 آنتی اسکالانت ها در فرآیند اسمز معکوس یک روز، ۸ ساعت WT.RO.01
17 WT.RO.06 ثبت و پایش عملکرد آب شیرین کن اسمز معکوس توسط نرم افزار ROdata یک روز، ۸ ساعت WT.RO.01
18 WT.RO.07 عیب یابی آب شیرین کن اسمز معکوس و راهکارهای رفع مشکلات آن یک روز، ۸ ساعت WT.RO.06
19 WT.RO.08 شستشوی شیمیایی آب شیرین کن اسمز معکوس(CIP) یک روز، ۸ ساعت WT.RO.01
20 WT.RO.09 آلودگی بیولوژیکی در آب شیرین کن اسمز معکوس: پیشگیری ،تشخیص و درمان یک روز، ۸ ساعت WT.RO.01
21 WT.RO.10 انتخاب و طراحی سیستم پیش تصفیه برای آب شیرین کن اسمز معکوس یک روز، ۸ ساعت WT.RO.01
22 WT.RO.11 طراحی آب شیرین کن های اسمزمعکوس توسط نرم افزار ROSA یک روز، ۸ ساعت WT.RO.01
23 WT.RO.12 طراحی آب شیرین کن های اسمزمعکوس توسط نرم افزار IMSDesign یک روز، ۸ ساعت WT.RO.01
24 WT.RO.13 طراحی آب شیرین کن های اسمزمعکوس توسط نرم افزار CSMpro یک روز، ۸ ساعت WT.RO.01
25 WT.IX.01 طراحی دستگاه های سختی گیری از آب توسط رزین های تبادل یون یک روز، ۸ ساعت

 

فهرست کارگاه های آموزشی شرکت پیمان تجهیز رایان در حوزه تصفیه آب _ آب شیرین کن های اسمزمعکوس

ردیف کد دوره عنوان مدت زمان پیش نیاز
1 WTW.01 محاسبات تنظیم PH آب توسط تزریق اسید و باز 3 ساعت WT.01
2 WTW.02 محاسبات تعیین دوز مورد نیاز برای کلر زنی آب 3 ساعت WT.05
3 WTW.03 چالش های عملیاتی آب شیرین کن های اسمز معکوس 3 ساعت WT.RO.02
4 WTW.04 چالشها و تکنیکهای طراحی سیستم های اسمز معکوس با ظرفیت کم 3 ساعت WT.RO.03

شماره های تماس : 05138643936 - 09032549762