پروژه ها

سامانه ۲۰۰مترمکعبی به همراه کانتینر

شرکت شهرکهای صنعتی استان قم – شهرک صنعتی الغدیر

سامانه آب شیرینکن ۱۰و ۵ متری به همراه کانکس

آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی – شهرستان سبزوار

پروژه بیمارستان امیرالمونین اهواز

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ، ظرفیت 1600 گالن در شبانه روز

OVERHALL سیستم آب شیرین کن نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان ، واحد Media

به ارزش کاری 7500 نفر ساعت

overhall-project2
overhall-project

شماره های تماس : 05138643936 - 09032549762